loading

zdrady małżeńskie, DETEKTYW z Warszawy

Pamiętaj, że udowadniając zdradę małżeńską szybko odzyskamy Twoje pieniądze.

Nasza firma specjalizuje się głownie w tak zwanych zdradach małżeńskich/partnerskich. Głównym celem jest udowodnienie zdrady małżeńskiej. Na zlecenie klienta prowadzimy również czynności zmierzające do ustalenie miejsca pobytu jednego z małżonków, który ukrywa się przed organami ścigania.

Jest to częste zjawisko i problem, a pozytywne ustalenie miejsca ukrywania się skutkuje skutecznym doręczeniem korespondencji sądowej ( wezwania). Ponadto w prowadzonych usługach związanych ze zdradą małżeńską ustalamy miejsca pracy, dochody, majątek, potwierdzenie.

Zbieramy materiały odnośnie przemocy rodzinnej, weryfikujemy przeszłość przyszłej żony, małżonka, kolegi, znajomego, sąsiada. Głównym i podstawowym celem Naszej firmy jest wygranie przed Sądem sprawy rozwodowo-majątkowej.

tel. 796-224-224